Český studijní překladJeremjáš - 16. kapitola, verš č. 11

Řekni jim: Protože mě vaši otcové opustili, je יהוה výrok, a chodili za jinými bohy, sloužili jim a klaněli se jim; a mne opustili a můj zákon nezachovávali.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100