Český studijní překladJeremjáš - 13. kapitola, verš č. 14

Roztříštím je jednoho o druhého, otce spolu se syny, je יהוה výrok, nebudu mít soucit, ani lítost, neslituji se, dokud je nezničím.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100