Český studijní překladJeremjáš - 11. kapitola, verš č. 13

Vždyť kolik je tvých měst, Judo, tolik je tvých bohů, a kolik je jeruzalémských ulic, tolik jste postavili oltářů pro hanebnost, oltářů pro pálení kadidla Baalovi.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100