Český studijní překladJozue - 9. kapitola, verše 14 - 20

14 Muži si tedy vzali z jejich zásob, aniž se zeptali na יהוה příkaz.
15 Jozue s nimi dojednal pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že jim daruje život, a předáci obce jim to odpřisáhli.
16 Když však uplynuly tři dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, stalo se, že se doslechli, že jsou nedaleko od nich a pobývají mezi nimi.
17 Synové Izraele vyrazili a třetího dne přišli k jejich městům. Byla to města Gibeón, Kefíra, Beerót a Kirjat-jearím.
18 Synové Izraele je však nepobili, neboť jim předáci obce přísahali při יהוה, Bohu Izraele, a tak reptali, celá obec, proti těm předákům.
19 Nato řekli všichni předáci celé obci: My jsme jim přísahali při יהוה, Bohu Izraele. Nyní tedy na ně nemůžeme sáhnout.
20 Provedeme s nimi tohle: Zachováme je při životě a nedopadne na nás rozhořčení kvůli přísaze, kterou jsme jim odpřisáhli.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100