Český studijní překladJozue - 24. kapitola, verš č. 23

Nuže, odstraňte cizí bohy, které máte mezi sebou, a nakloňte své srdce k יהוה, Bohu Izraele.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100