Český studijní překladJozue - 23. kapitola, verš č. 16

Když budete přestupovat smlouvu יהוה, svého Boha, kterou vám přikázal, a půjdete, budete sloužit jiným bohům a budete se jim klanět, tehdy proti vám vzplane יהוה hněv a rychle zmizíte z dobré země, kterou vám dal.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100