Český studijní překladList Jakubův - 5. kapitola, verše 13 - 18

13 Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Bohu chvály!
14 Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší sboru a ti ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu.
15 A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne; a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.
16 Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého .
17 Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my; pomodlil se opravdově , aby nepršelo, a vskutku nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců.
18 A znovu se pomodlil, a nebe dalo déšť a země vydala svou úrodu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100