Český studijní překladList Jakubův - 5. kapitola, verš č. 11

Hle, blahoslavímea ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o Jobověb vytrvalosti a viděli jste, (jaký konecc mu Pán připravil).t5 Neboť Pán je svelmi ssoucitnýd a milostivý.e t5 ř.: konec (od) Pána; Jb 42:10 a 1P 3:14 b Jb 1:20 c Fp 3:19! d Ex 34:6! e L 6:36

Skrýt poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100