Český studijní překladList Jakubův - 2. kapitola, verš č. 19

Ty věříš, že je jeden Bůh . Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100