Český studijní překladList Jakubův - 1. kapitola, verše 2 - 4

2 Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení.
3 Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost.
4 A vytrvalost ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100