Český studijní překladList Jakubův - 1. kapitola, verše 19 - 20

19 Víte to , moji milovaní bratři: Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
20 Neboť lidským hněvem se Boží spravedlnost nevypůsobí.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100