Český studijní překladJób - 27. kapitola, verše 3 - 6

3 Dokud je všechen můj dech ve mně a duch Boží v mém chřípí,
4 mé rty nepromluví zvrácenost a můj jazyk nebude přemítat o záludnosti.
5 Ať je to ode mne vzdáleno, abych vás prohlásil za spravedlivé. Dokud nevydechnu naposled, neodložím svou bezúhonnost.
6 Držím se své spravedlnosti a neopustím ji. Mé srdce nebude hanobit za mé dny.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100