Český studijní překladEvangelium podle Jana - 8. kapitola, verš č. 58

Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, dřív než byl Abraham, já jsem.“

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100