Český studijní překladEvangelium podle Jana - 6. kapitola, verše 61 - 62

61 Ježíš v sobě věděl, že jeho učedníci na to reptají, a řekl jim: „To vás pohoršuje?
62 Což tedy, kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100