Český studijní překladEvangelium podle Jana - 2. kapitola, verše 13 - 21

13 Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma.
14 V chrámě našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce sedící za stoly.
15 I udělal z provazů bič a všechny je z chrámu i s ovcemi a dobytkem vyhnal, mince penězoměnců vysypal a stoly převrátil.
16 A prodavačům holubů řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici! “
17 Jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno: ‚Horlivost pro tvůj dům mne stráví.‘
18 Židé mu na to řekli: „Jaké znamení nám ukážeš, že toto činíš?“
19 Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tuto svatyni, a ve třech dnech ji postavím.“
20 Židé tedy řekli: „Tato svatyně byla budována čtyřicet šest let, a ty ji postavíš ve třech dnech?“
21 On však mluvil o svatyni svého těla.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100