Český studijní překladEvangelium podle Jana - 17. kapitola, verš č. 12

Dokud jsem byl s nimi ve světě , zachovával jsem je a střežil ve tvém jménu, které jsi mi dal , a nikdo z nich nezahynul, kromě syna záhuby, aby se naplnilo Písmo.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100