Český studijní překladEvangelium podle Jana - 12. kapitola, verše 1 - 11

1 Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde byl Lazar, ten, který zemřel a jehož Ježíš probudil z mrtvých.
2 Připravili mu tam večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří s ním stolovali.
3 Tu Marie vzala libru velmi drahého pravého nardového oleje, pomazala Ježíšovi nohy a otřela mu je svými vlasy; dům se naplnil vůní toho oleje.
4 Juda Šimonův, Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl:
5 „Proč nebyl tento olej prodán za tři sta denárů a ty dány chudým?“
6 To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale protože byl zloděj; měl pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo.
7 Ježíš řekl: „Nech ji. Ať jej zachová ke dni mé přípravy k pohřbu.
8 Vždyť chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky.“
9 Velký zástup Židů se dověděl, že tam je; a přišli nejen kvůli Ježíšovi, ale také proto, aby uviděli Lazara, kterého probudil z mrtvých.
10 Velekněží se rozhodli, že zabijí i Lazara,
11 protože mnozí z Židů kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100