Český studijní překladIzajáš - 5. kapitola, verše 11 - 12

11 Běda těm, kteří vstávají brzy ráno a shánějí pivo, těm, kdo za soumraku prodlévají, je víno rozpálí.
12 Na jejich hostinách je lyra a harfa, tamburína a flétna i víno, ale na יהוה skutky nehledí a dílo jeho rukou nevidí.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100