Český studijní překladIzajáš - 49. kapitola, verše 1 - 3

1 Poslechněte mne, ostrovy, dávejte pozor, daleké národy! יהוה mne povolal již v lůně, od nitra mé matky připomínal mé jméno.
2 Učinil má ústa jako ostrý meč, ukryl mne ve stínu své ruky, učinil mne zaostřeným šípem, skryl mne ve svém toulci
3 a řekl mi: Ty jsi můj otrok, Izraeli, na němž zjevím svou slávu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100