Český studijní překladIzajáš - 44. kapitola, verše 6 - 8

6 Toto praví יהוה, král Izraele a jeho vykupitel, יהוה zástupů: Já jsem první a já jsem poslední; kromě mne není žádný Bůh.
7 Kdo jako já to může vyhlásit a oznámit? Ať to přede mnou seřadí od doby, kdy jsem postavil lid dávný! A věci přicházející, které teprve přijdou, jim oznámí.
8 Nestrachujte se a nebuďte ochromeni! Což ti to odedávna nezvěstuji a neoznamuji? Vy jste mými svědky. Cožpak je Bůh kromě mne? Není jiná skála, o žádné nevím.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100