Český studijní překladIzajáš - 36. kapitola, verš č. 18

Ať vás Chizkijáš nenavádí slovy: יהוה nás vysvobodí. Cožpak některý z bohů národů vysvobodil svou zemi z ruky asyrského krále?

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100