Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 8. kapitola, verše 1 - 4

1 Bůh však pamatoval na Noeho, na všechnu zvěř i na všechen dobytek, který byl s ním v arše, a Bůh nechal nad zemí vanout vítr a vody opadaly.
2 Prameny hlubiny a nebeské průduchy byly zacpány a déšť z nebe byl zadržen.
3 A voda ze země postupně a vytrvale ustupovala, takže po sto padesáti dnech vody ubylo
4 a v sedmém měsíci sedmnáctého dne měsíce archa spočinula na pohoří Araratu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100