Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 7. kapitola, verš č. 12

A na zemi nastal déšť trvající čtyřicet dnů a čtyřicet nocí.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100