Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 50. kapitola, verše 1 - 3

1 Josef padl na tvář svého otce, plakal nad ním a líbal ho.
2 Pak přikázal svým otrokům lékařům, aby jeho otce balzamovali. Lékaři tedy Izraele balzamovali
3 plných čtyřicet dnů, protože taková je plná doba pro balzamování. A Egypťané nad ním plakali sedmdesát dnů.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100