Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 2. kapitola, verše 8 - 9

8 A יהוה Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a umístil tam člověka, kterého vytvořil.
9 יהוה Bůh dal ze země vyrůst veškerému stromoví žádoucímu na pohled a dobrému k jídlu, stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobrého a zlého.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100