Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 19. kapitola, verše 24 - 25

24 A יהוה seslal na Sodomu a na Gomoru déšť síry a ohně. Bylo to od יהוה z nebes.
25 Tak vyvrátil tato města a celou tu rovinu, i všechny obyvatele těch měst, i vše, co rostlo na zemi.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100