Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 14. kapitola, verše 2 - 3

2 vedli válku proti sodomskému králi Bérovi a gomorskému králi Biršovi, ademskému králi Šineábovi, sebójskému králi Šemeberovi a králi Bely, což je Sóar.
3 Tito všichni se spojili v údolí Sidímu, což je Solné moře.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100