Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 14. kapitola, verš č. 10

Údolí Sidím bylo plné asfaltových studní; když král sodomský a gomorský utíkali, zapadli do nich. Ti, co zůstali naživu, utekli do hor.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100