Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 13. kapitola, verše 14 - 15

14 Poté, co se Lot od něho odloučil, יהוה Abramovi řekl: Nuže, pozvedni oči a z místa, kde jsi, se podívej na sever a na jih, na východ i na západ,
15 protože celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až navěky.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100