Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 13. kapitola, verše 10 - 13

10 Lot pozvedl oči a spatřil celou jordánskou rovinu, kudy se chodí do Sóaru, že je celá dobře zavlažovaná -- bylo to dříve , než יהוה zničil Sodomu a Gomoru -- že je jako יהוה zahrada, jako egyptská země.
11 Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vyrazil na východ. Tak se jeden od druhého oddělili.
12 Abram pobýval v kenaanské zemi a Lot pobýval ve městech roviny a přiblížil své stany až k Sodomě.
13 Sodomští lidé však byli před יהוה velice zlí a hříšní.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100