Český studijní překladList Galatským - 4. kapitola, verš č. 8

V čase, kdy jste neznali Boha, otročili jste těm, kteří svou přirozeností nejsou bohy.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100