Český studijní překladList Galatským - 4. kapitola, verše 4 - 7

4 Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem,
5 aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, a abychom přijali synovství.
6 A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého Syna do našich srdcí, ducha, který volá : ‚Abba, Otče.‘
7 Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha .

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100