Český studijní překladList Galatským - 3. kapitola, verš č. 27

Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100