Český studijní překladList Galatským - 1. kapitola, verše 11 - 12

11 Oznamuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám zvěstoval, není podle člověka.
12 Neboť jsem je nepřevzal ani se mu nenaučil od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100