Český studijní překladList Filipským - 2. kapitola, verše 5 - 7

5 Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši.
6 Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom , že je roven Bohu,
7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka,

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100