Český studijní překladEzdráš - 1. kapitola, verš č. 7

Král Kýros vydal nádoby יהוה domu, které Nebúkadnesar odnesl z Jeruzaléma a dal je do domu svého boha.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100