Český studijní překladEzechiel - 5. kapitola, verš č. 11

Jakože jsem živ, je výrok Panovníka יהוה, jelikož jsi znečistil mou svatyni všemi svými ohavnými modlami a všemi svými odpornými věcmi, já se od tebe zase stáhnu, mé oko se neslituje a ani já nebudu mít soucit.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100