Český studijní překladEzechiel - 29. kapitola, verš č. 13

Neboť toto praví Panovník יהוה: Po čtyřiceti letech shromáždím Egypťany z národů, do nichž byli rozptýleni.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100