Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 6. kapitola, verš č. 3

Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí, ale svým jménem יהוה jsem jim nebyl znám.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100