Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 22. kapitola, verš č. 19

Ten, kdo obětuje jiným bohům než יהוה samému, bude zasvěcen zkáze.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100