Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 20. kapitola, verše 1 - 3

1 Potom Bůh vyhlásil všechna tato slova. Řekl:
2יהוה jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
3 Nebudeš mít jiné bohy vedle mne.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100