Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 17. kapitola, verše 1 - 7

1 Celá pospolitost synů Izraele odtáhla z pustiny Sínu po svých denních pochodech podle יהוה příkazu, až se utábořili v Refídímu a lid tam neměl vodu k pití.
2 Lid se přel s Mojžíšem. Říkali: Dej nám vodu k pití! Mojžíš jim odpověděl: Proč se přete se mnou? Proč pokoušíte יהוה?
3 Ale lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Říkali: Proč jsi nás vyvedl z Egypta? Abys nás, naše syny i náš dobytek nechal zemřít žízní?
4 Mojžíš úpěnlivě volal k יהוה slovy: Co budu dělat s tímto lidem? Ještě málo a budou mne kamenovat!
5 יהוה Mojžíšovi odpověděl: Předstup před lid a vezmi s sebou některé z izraelských starších. Také svou hůl, s níž jsi udeřil Nil, si vezmi do ruky a jdi.
6 Hle, budu tam stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to učinil před očima izraelských starších.
7 To místo pojmenoval Massa a Meriba kvůli při synů Izraele a kvůli jejich pokoušení יהוה slovy: Je יהוה uprostřed nás, nebo není?

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100