Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 16. kapitola, verše 7 - 9

7 A ráno uvidíte יהוה slávu, protože slyšel vaše reptání proti יהוה. Vždyť co jsme my, že reptáte proti nám?
8 Dále Mojžíš řekl: Když vám יהוה dá večer k jídlu maso a ráno chléb k nasycení, poznáte, že יהוה slyšel vaše reptání, jímž jste proti němu reptali. Vždyť co jsme my? Vaše reptání nebylo proti nám, ale proti יהוה.
9 Áronovi pak Mojžíš řekl: Řekni celé pospolitosti synů Izraele: Přistupte před יהוה, protože slyšel vaše reptání.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100