Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 16. kapitola, verš č. 2

A celá pospolitost synů Izraele reptala v pustině proti Mojžíšovi a proti Áronovi.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100