Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - . kapitola
Zobrazit poznámky překladatelů