Český studijní překladList Efeským - 6. kapitola, verše 10 - 17

10 Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly.
11 Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti Ďáblovým nástrahám.
12 Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech.
13 Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát.
14 Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti,
15 nohy obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje;
16 k tomu všemu vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho Zlého.
17 A vezměte přilbu záchrany a meč Ducha, jímž je Boží slovo.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100