Český studijní překladList Efeským - 5. kapitola, verš č. 18

A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem ,

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100