Český studijní překladList Efeským - 4. kapitola, verše 4 - 6

4 Je jedno tělo a jeden Duch, jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání;
5 jeden Pán, jedna víra, jeden křest;
6 jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás .

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100