Český studijní překladList Efeským - 1. kapitola, verš č. 7

V něm máme vykoupení skrze jeho krev — odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti,

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100