Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 8. kapitola, verše 2 - 5

2 Pamatuj na celou cestu, kterou tě יהוה, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let pustinou, aby tě pokořil, vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci, jestli budeš zachovávat jeho příkazy, nebo ne.
3 Pokořil tě, nechal tě hladovět, a pak tě krmil manou, kterou jsi neznal a kterou neznali tvoji otcové, aby tě přivedl k poznání, že člověk nežije jenom chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z יהוה úst.
4 Tvůj plášť se na tobě neobnosil, tvoje nohy neopuchly po těchto čtyřicet let.
5 Věz tedy ve svém srdci, že tak jako člověk vychovává svého syna, tak יהוה, tvůj Bůh, vychovává tebe.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100